ขั้นตอนการทำ
OEM

ขั้นตอนการทำ OEM
6 Steps ง่ายๆ ตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้า

01

Client Request
 • ลูกค้าแจ้งรายละเอียดสิ่งที่ต้องการจะผลิต
 • อธิบายการทำงาน

02

Client Consulting FCP
 • ปรึกษาให้คำแนะนำ
 • สรุปความต้องการของสินค้าที่สั่งผลิต

03

Contract
 • ทำสัญญา

04

Package FDA
 • Design packaging
 • ส่ง A/W บรรจุภัณฑ์
 • ยื่นขอจดแจ้งสูตรจาก อย.

05

Production
 • สรุปงาน
 • ทำการผลิต

06

Shipment
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • สั่งสินค้า