มาตรฐานการผลิตเทียบเท่าโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน
พร้อมการรับรองจากสถาบันต่างๆ
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ความสมบูรณ์แบบที่รอตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

OEM 的手续

联系 OEM 部门

我们的服务