วิสัยทัศน์
และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

แหล่งกำเนิดคุณภาพชีวิตที่ดี จากภายในสู่ภายนอก

พันธกิจ

เราจะเป็นผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคเรื่องสุขภาพและผิวพรรณ จากภายในสู่ภายนอกให้ได้ดีที่สุด ไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ผลิตสินค้าด้วยมาตรฐานชั้นเลิศ มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับหนึ่ง ยกระดับสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพผิวของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ และนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม