สาส์นจากประธาน
กรรมการบริหาร

สาส์นจากประธาน กรรมการบริหาร
"เนื่องจากปัจจัยหลายๆ อย่างรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะ อาหารการกิน
ความเครียดสะสม รวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างหนักหน่วงของคนสมัยใหม่
ล้วนส่งผลต่อทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพผิวให้ร่วงโรยอย่างเห็นได้ชัด

เริ่มต้นจากแนวคิดที่อยากจะให้ทุกๆ คนมีสุขภาพต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นดีขึ้น เสริมสร้างความแข็งแรง สุขภาพดีแบบยั่งยืน หรือแม้กระทั่งผิวพรรณที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดสุขภาพชีวิตที่ดีจากภายในสู่ภายนอก
เสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมากขึ้น ลดระดับและป้องกันอาการป่วย
เพื่อให้การดำเนินชีวิตสะดุดน้อยลงที่สุด

ด้วยแนวคิดนี้ ทางเราจึงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางในรูปแบบและชนิดต่างๆ คาดหวังที่จะครอบคลุมและช่วยตอบโจทย์ปัญหาต่างๆของผู้บริโภคให้ได้กว้างที่สุด เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว
ที่เราได้ทำหน้าที่นี้มาจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

FCP สัญญาที่จะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีประโยชน์สูงสุดของ
ผู้บริโภคเป็นที่ตั้ง เรายึดมั่นในหลักของความซื่อสัตย์และความจริงใจ
ต่อผู้บริโภค สินค้าที่ผู้บริโภครับประทานและใช้จะต้องปลอดภัยและได้ผลจริง
โดยมีการศึกษาที่ชัดเจนจากผู้ผลิตวัตถุดิบเป็นเครื่องยืนยัน ส่วนผสมต่างๆตรงตามข้างกล่องทุกประการตามที่ได้รับการอนุมัติจากอย.

อีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญคือการตอบแทนคุณแผ่นดิน FCP ได้ร่วมกับบริษัทในเครือริเริ่มโครงการหลากหลายโดยเน้นหลักไปที่สถานศึกษา
ที่ห่างไกลชุมชน โดยเฉพาะที่ๆความช่วยเหลือเข้าถึงได้ยากลำบาก
เราร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียน เช่นการก่อสร้างโรงอาหาร ห้องปฏิบัติการศึกษาทางไกล ห้องพยาบาล ห้องน้ำ ลานกิจกรรม และลานเพาะปลูกเพื่อการเกษตรเพื่อการบริโภคภายในโรงเรียนเป็นต้น เราต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชนไทย ซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติให้ได้ดีที่สุด
ภายใต้ความสามารถที่เรามี

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณทุกๆท่านที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทเรามาโดยตลอดจนเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้ เรายืนยันที่จะยึดมั่นในสิ่งที่เราทำ และตั้งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมในทุกๆส่วนขององค์กรให้ดียิ่งๆขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านธุรกิจ และด้านสังคมครับ"